"יש לי עדויות של מפקדים שמתעסקים ביום שאחרי"
אראל סג"ל
Paris