"יחידות השדה מפתיעות אותי לטובה מאוד"
ינון מגל ובן כספית
Paris