"בתי סיפרה שהעבירה דוחות על סימולציות חטיפה על הגדר"
אראל סג"ל
Paris