"יכול להיות שנגיע לעצימות הגבוהה ביותר של התמרון"
אראל סג"ל
Paris