"כל חיי אסף ליווה אותי, אי אפשר להסביר את גבורתו"
אראל סג"ל
Paris