"זה היום ה־39 בפנים, טנק משנה מציאות בלחימה"
ינון מגל ובן כספית
Paris