"למה מאשימים את המתנחלים? למה השנאה הזאת?"
ינון מגל ובן כספית
Paris