"האירוע הזה הציל אותנו מלטבוח אחד בשני"
אראל סג"ל
Paris