"מלחמת יום כיפור הייתה פשוטה יותר בכל ההיבטים"
אראל סג"ל
Paris