"המידע של שישי בערב חייב היערכות אחרת לחלוטין"
אראל סג"ל
Paris