"הספקתי להיות בסרי לנקה 5 ימים, כל עוד הם פה אני פה"
אראל סג"ל
Paris