"אני רוצה תנאים כמו שתושב תל אביב חי בהם"
ינון מגל ובן כספית
Paris