המאזין: "אנחנו מדינה של מקבצי נדבות"
גיא פלג
Paris