"מעריך שישראל תצא מאוד חזקה מהמלחמה"
נקודת מפנה
Paris