"מעריך שההדלפה יצאה כנראה מאחד המתמחים"
ניסים משעל וטל שלו
Paris