"מרוצה מהפס"ד - מביא אותנו למקום אחר"
ינון מגל ובן כספית
Paris