"פסק הדין לא היה צריך להינתן בזמן מלחמה"
אראל סג"ל
Paris