"בואו נחנך את ילדנו שאפשר לחיות ביחד"
אראל סג"ל
Paris