"כל קריקטורה מימין ומשמאל מחזירה אותנו ל־6 באוקטובר"
סיון כהן
Paris