"פתאום אני מבין שאני מכונת הרעל, בלי כוונה"
ינון מגל ובן כספית
Paris