"כל עוד הבעל במילואים צריך לתת לאשתו קצבה קבועה"
אודי סגל ואלי כהן
Paris