"נסראללה שופד על קרני הדילמה"
ניסים משעל וטל שלו
Paris