"תקציב שהוא בושה לעם ישראל בשעתו הקשה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris