"הנזק הנפשי שנגרם לו ולמשפחתו הוא עצום"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris