"האמריקנים רואים במשבר הגדול כאן סוג של הזדמנות"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris