"אדם יכול לחיות עם בשורות רעות מאוד, כשהוא יודע בדיוק מה הוא מאבד"
שיחות לילה
Paris