"מדאיג שאתה חושב שאם הפלסטינים היו יכולים, לא היו משמידים אותנו"
ינון מגל ובן כספית
Paris