"אפילו אם בדרך אגב עלה עניין נשיאות ביהמ"ש - היה צריך לצאת"
אראל סג"ל
Paris