"לא היה נכון להגיד את זה"
ינון מגל ובן כספית
Paris