הוצאות הביטחון? "קיימת עדיין אי ודאות גדולה"
אודי סגל ואלי כהן
Paris