"אנחנו מדברים על ממשלה שוויתרה על החברה הערבית"
אודי סגל ואלי כהן
Paris