"קבינט המלחמה - המגן האנושי של רה"מ, סינוואר ניצח"
ניסים משעל וטל שלו
Paris