"אין מנדט לאף נבחר ציבור להפקיר ישראלי אחד"
סיון כהן
Paris