"ישראל העדיפה את התמרון על שחרור החטופים"
סיון כהן
Paris