"לא יודע אם כפיר מודע, אם שירי יודעת שהגיע היום"
סיון כהן
Paris