"האנשים מחפשים אסקפיזם, הרייטינג מצביע על כך"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris