"לא נשאר מהסכם השלום שום שורה שלא הופרה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris