"לא נשאר מהסכם השלום שום שורה שלא הופרה"
גדעון אוקו
Paris