"מ־2005 כולם נושאים באחריות"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris