אראל: "אתה מעדיף להיכנע?"; יריב: "אני מעדיף להציל את חיי הישראלים"
אראל סג"ל
Paris