"רוב ההתמודדות של החולים הקשים - הבירוקרטיה"
מי מנהל את המחלה שלי
Paris