"המלחמה הזאת הוציאה מאיזון את הטוב ואת הרע"
שיחות לילה
Paris