"הבנתי שחלק מהעדים במקום תומכים בגרסתה של מן"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris