"לא יהיה נכון להגיד שהפוליטיקה הבין־לאומית לא משפיעה כלל"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris