"חיי חיילינו קודמים לחייהם של אוכלוסיית אויבינו"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris