"חסרים למלחמה הזאת הישגים משמעותיים"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris