"הלוחמים מיישמים אחדות - לא רק מדברים עליה"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris