"ביטחון עצמי נרכש תוך כדי שצוברים ניסיון חיים"
מיכל דליות
Paris