"אני רוצה ילדים, לא אתן לגבר להפריע לי בתהליך"
שיחות לילה
Paris