"הפרקליטות בעצמה סגרה את התיקים כי היא אמרה שאין אשמה"
אראל סג"ל
Paris