"יש פה אירוע פסיכי, צריך לטפל בו מהשורש"
אראל סג"ל
Paris